Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE

29 marca wielkie otwarcie!

autor: Ogłoszenie | 2017-03-28 12:56 | komentarze wyłączone

Patron Polska wybuduje prestiżowy hotel w Kutnie

autor: Ogłoszenie | 2017-03-29 07:00 | komentarze wyłączone

Hotel Różany, to czterogwiazdkowy hotel, który powstanie przy ul. Bitwy pod Kutnem. Pierwsi goście będą mogli z niego skorzystać już pod koniec przyszłego roku. Za inwestycję odpowiedzialny jest kutnowski deweloper mieszkaniowy Patron Polska.

dalsza część newsa - rozwiń

Wygraj podwójny bilet na mecz!

autor: Redakcja | 2017-03-29 10:20 | komentarze wyłączone

KKS PRO BASKET KUTNO S.A. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie. Do wręczenia mamy 5 podwójnych biletów na mecz Polfarmex Kutno – Trefl Sopot. Aby wziąć w nim udział, wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

Z kim Polfarmex Kutno mierzył się w Ćwierćfinale Pucharu Polski w sezonie 2015/2016?

W celu wzięcia udziału w konkursie należy zalogować się do serwisu KCI i odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które znajduję się po prawej stronie w ramce "Konkursy" lub poprzez formularz konkursowy.

W polu odpowiedzi prosimy również o podanie swojego imienia i nazwiska.

Czy warto ubezpieczyć samochód zabytkowy?

autor: Ogłoszenie | 2017-03-29 15:25 | komentarze wyłączone

W tym przypadku zdania są podzielone. Jedni zgodnie twierdzą, że nie ma sensu tego robić skoro samochód przez większość czasu stoi w garażu. Inni natomiast są bardziej rozsądni i wolą dmuchać na zimne, niż płakać w przyszłości.

 

Miłośnicy klasyków chcący ubezpieczyć swoje cacko mogą na swojej drodze natrafić na spore problemy. Polscy ubezpieczyciele niezbyt chętnie sprzedają ubezpieczenia pojazdom zabytkowym. Dzieje się tak dlatego, że często mają spore problemy z jednoznaczną wyceną danego modelu samochodu oraz oceną ryzyka spowodowania wypadku drogowego.

dalsza część newsa - rozwiń

Tropem Tadeusza Kościuszki w SP nr 1

autor: jej / G. Gmerek, SP nr 1 | 2017-03-29 20:00 | 0 komentarzy

Rok 2017 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Tadeusza Kościuszki. Nauczycielki bibliotekarki Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie (M.Jaworska, I.Smolarek), chcąc uczcić pamięć o swoim patronie, w dniu 29 marca zorganizowały Szkolną Grę Biblioteczną pod hasłem Tropem Tadeusza Kościuszki.

dalsza część newsa - rozwiń

Będzie przetarg ws. dawnej siedziby MOS

autor: toza | 2017-03-29 19:32 | 4 komentarze

W trakcie dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Kutnie radni podjęli uchwałę, w myśl której budynek w Nowej Wsi zostanie oddany w dzierżawę na okres 20 lat. Od 2015r., czyli od momentu, w którym Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przeniósł się do Żychlina, budynek wciąż pozostaje niezagospodarowany.

dalsza część newsa - rozwiń

Czytaj nową Gazetę Lokalną!

autor: Redakcja | 2017-03-29 17:00 | komentarze wyłączone

Już jest nowy numer "Gazety Lokalnej"! W numerze: Rozerwały ogrodzenie i pogryzły mężczyznę, Cud narodzin! Rekordowa liczba porodów w szpitalu, Nie żyje 1,5-roczny chłopiec. Chcieli zabić rodzinę na autostradzie?, Brutalny atak pod Łęczycą! 34-latek w stanie krytycznym, Elgo na sprzedaż, były prezes za kratki?!, Rosa lepsza od kutnowskich Lwów.

Do tego największa kutnowska giełda pracy, autogiełda, dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie!


Gazeta Lokalna! Blisko Twoich spraw! Cena 1,99 zł!

Kup wydanie elektroniczne na eGazety.pl

Amerykanie chcą kupić zakłady Piniego! Co z pracownikami?

autor: ag | 2017-03-29 14:50 | 19 komentarzy

3 zakłady produkcyjne z Grupy Pini - Pini Polska, Pini Hamburger i Royal Chicken, juz niebawem moga zmienić właściciela. Amerykańska firma Smithfield Foods jest poważnie zainteresowana ich przejęciem. Złożyła nawet w tej sprawie wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak podaje Puls Biznesu firmy podpisały już niezobowiązujący list intencyjny w tej sprawie i czekają na zgodę UOKiK. 

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: PINI

Stop pożarom traw. Ziemia jest tylko jedna

autor: am/KP PSP Kutno | 2017-03-29 14:47 | 0 komentarzy

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzra­sta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekono­miczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie.

Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw pro­wadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejed­nokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

dalsza część newsa - rozwiń

"Wagary na Politechnice"

autor: am/Marcin Durka | 2017-03-29 14:43 | 1 komentarz

We wtorek 21 marca, uczniowie dwóch klas Technikum Zawodowego Nr 4 w Kutnie - Azorach (I TKI oraz II SI), uczestniczyli w wycieczce do Łodzi w ramach porozumienia  o współpracy dydaktyczno-metodycznej z Politechniką Łódzką.

Uczniowie nie tylko zapoznali się z ofertą dydaktyczną uczelni, ale także zwiedzili kampus politechniki, zwłaszcza Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz Wydział Mechaniczny. Mieli niecodzienną okazję spacerować w wirtualnej rzeczywistości, przyjrzeć się nowoczesnej serwerowni oraz  budowie i programowaniu dronów. Widzieli samochód napędzany energią słoneczną oraz stanowiska naukowe do badań nad silnikami i czasem reakcji kierowcy. Uczniowie brali także udział w warsztatach dotyczących rozwijania kreatywności i innowacyjności.

dalsza część newsa - rozwiń

Przedszkolaki chronią środowisko

autor: am/PSSE Kutno | 2017-03-29 14:07 | 2 komentarze

W roku szkolnym 2016/2017 Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Kutnie realizowało program edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas" koordynowany  przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie.

W ramach  programu  dzieci uczestniczyły  m.in. w  warsztatach, spotkaniach, pogadankach, wycieczkach, zajęciach plastycznych, kulinarnych oraz oglądały  filmy  o ochronie środowiska. Wykonywano ekspozycje wizualne oraz rozdawano ulotki o tematyce prozdrowotnej. Koordynatorem  programu jest Emilia Janecka.

dalsza część newsa - rozwiń

"Kocham Cię, Książko!" Wskaż swoją ulubioną

autor: am/Pedagogiczna Biblioteka Wojwewódzka | 2017-03-29 14:05 | 0 komentarzy

Są takie książki, które raz przeczytane zostają z nami na zawsze. Wracamy do nich myślami, wspominamy bohaterów, po latach czytamy ponownie. Jakie to książki? O to pytają swoich czytelników nauczyciele bibliotekarze w naszym powiecie.

Głosowanie na ulubioną książkę przeprowadzone zostanie w kilkunastu bibliotekach szkolnych. Głosować można również w Bibliotece Pedagogicznej, która koordynuje całą akcję i zbiera wyniki ze szkół.

dalsza część newsa - rozwiń

Zjazd absolwentów ZS nr 3

autor: am/ZS nr 3 | 2017-03-29 13:59 | 0 komentarzy

28 kwietnia Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego obchodzić będzie XII Święto Szkoły.

Tegoroczna uroczystość została połączona z Jubileuszem 85-lecia istnienia placówki. Oba wydarzenia mają charakter szczególny - podkreślają szacunek dla tradycji, chęć ożywienia wspomnień oraz potrzebę podtrzymania więzi między wszystkimi pokoleniami absolwentów i pracowników.

Oficjalna uroczystość odbędzie się w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury o godz. 9, natomiast po niej nastąpi spotkanie koleżeńskie w sali tarasowej.

ZS nr 3 prosi o potwierdzenie obecności do dnia 20 kwietnia telefonicznie (24 355-78-79), mailowo: sekretariat@grabski.edu.pl lub osobiście.

"150-lecie Powiatu ze smakiem..."

autor: am/Starostwo Powiatowe | 2017-03-29 10:40 | 0 komentarzy

W ramach obchodów 150-lecia powstania powiatu kutnowskiego wraz z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie odbędzie się konkurs kulinarny, przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gmin powiatu kutnowskiego:

„Ocalić od zapomnienia – z receptur prababci, babci, mamy …”

Udział w konkursie stanowi okazje do promocji produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych. Adresowany jest do wszystkich, którzy chcą się podzielić z nami przepisami na kuszące swoim zapachem i wyglądem potrawy i dania przygotowane według rodzinnych receptur i przepisów.

dalsza część newsa - rozwiń

Spotkania z astronomią w Gimnazjum nr 3

autor: am/Gimnazjum nr 3 | 2017-03-29 10:07 | 0 komentarzy

To już czwarta edycja  projektu "Spotkania z astronomią - nocne obserwacje nieba" realizowanego w ramach Kutnowskich Grantów Oświatowych ph. "Sięgaj gdzie wzrok nie sięga".

Organizatorzy zapraszają zainteresowanych uczniów kutnowskich szkół wraz z rodzicami oraz mieszkańców Kutna i okolic na spotkanie z astronomią. Nocne obserwacje nieba przy użyciu profesjonalnych teleskopów zaplanowane są na 31 marca w godzinach od 18.30 do 22.00. 

dalsza część newsa - rozwiń

"Sztuka niejedno ma imię"

autor: am/SUTW | 2017-03-29 10:02 | 0 komentarzy

Drugie spotkanie artystyczne z cyklu "Niech no tylko zakwitną jabłonie" odbyły się 24 marca w Dworku Modrzewiowym. Jego myślą przewodnią  była sentencja "Sztuka niejedno ma imię".

Spotkanie prowadziła Majka Wierzbicka. Tym razem swoimi pasjami i talentami z licznie zebranymi gośćmi dzieliły się słuchaczki SUTW - Danuta Kawka i Danuta Ujazdowska.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: SUTW

"Wierszyki Rodzinne" - spotkanie z Michałem Rusinkiem

autor: am/KDK | 2017-03-29 09:35 | 1 komentarz

Michał Rusinek - literaturoznawca, pisarz, tłumacz. Dorosłym znany jako wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej, dzieciom jako autor zabawnych wierszyków. Ma na swoim koncie takie książki z dziecięcą poezją jak "Wierszyki domowe" czy "Wierszyki rodzinne".

Podczas spotkania dzieci będą mogły porozmawiać z autorem o tym, dlaczego poezja jest ważna, obejrzą animowane filmiki z wierszami i będą próbowały składać własne rymy.

Spotkanie z Michałem Rusinkiem odbędzie się 8 kwietnia (sobota), o godz. 12 w Centrum Teatru Muzyki i Tańca. Wejściówki do odbioru w kasie CTMiT.

tagi: POEZJA | SPOTKANIE

Urząd Miasta komentuje zawiadomienie w prokuraturze

autor: toza | 2017-03-29 07:00 | 11 komentarzy

Otrzymaliśmy odpowiedź Urzędu Miasta w Kutnie dotyczącą wpłynięcia do Prokuratury Okręgowej w Sieradzu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa ws. dotacji dla MKS Kutno. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

W piśmie otrzymanym z UM czytamy, że Miejski Klub Sportowy „KUTNO” aplikował i otrzymywał z budżetu miasta dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Zakres realizowanych przedsięwzięć oraz wzajemnych zadań, w tym możliwość kontroli realizacji zadań publicznych zawsze określały warunki umowy między MKS a Miastem. Miejskie dotacje podlegały rozliczeniom finansowym i rzeczowym na podstawie analizy sprawozdań oraz innych czynności kontrolnych.

dalsza część newsa - rozwiń

Drogowy absurd na Olimpijskiej?

autor: ag | 2017-03-29 07:00 | 12 komentarzy

Dwa lata temu odbył się generalny remont chodników i parkingów na osiedlu przy ul. Olimpijskiej. Mieszkańcy cieszą się teraz zadbanym terenem wokół bloków, jest jednak coś, co nie daje spokoju jednemu z mieszkańców osiedla.

dalsza część newsa - rozwiń

[WIDEO] Szpital ponownie stara się o dofinansowanie na remont SOR-u

autor: ow | 2017-03-29 07:00 | 3 komentarze

Ponad rok temu pisaliśmy o planowanym remoncie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, na który szpital starał się pozyskać dofinansowanie z Unii. Niestety, wniosek KSS został odrzucony. Po kilku miesiącach kutnowski szpital ponowił jednak starania o dotacje i złożył wniosek powtórnie. Koszty wszystkich prac oszacowano na prawie 6 milionów złotych, z czego milion złotych to wkład własny. Stanowiłyby go pieniądze, jakie władze miasta ponownie przekazały na rzecz szpitala.

O tym, czy placówka otrzyma dofinansowanie, dowiemy się na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku.


DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Niedziela:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Wybiera się 1 osoba

Barbie w świecie gier

USA 2017. Animacja. 1 godz. 12 min.

Przygotuj się na turbodoładowaną przygodę! Gdy Barbie zostaje w magiczny sposób wciągnięta w świat swojej ulubionej gry wideo, staje się jedną z pojawiających się w niej, ścigających się na wrotkach…

Godz. 15:00 • 2D • dubbing
Brak uczestników

Konwój

Polska 2017. Thriller. 1 godz. 32 min.

Kierujący aresztem śledczym dyrektor Nowacki (Janusz Gajos) odnajduje ukrywającego się przed światem sierżanta Zawadę (Robert Więckiewicz). Doświadczony funkcjonariusz wraca do gry i dostaje nowe zadanie ?…

Godz. 16:30 • 2D • film polski
Brak uczestników

Porady na zdrady

Polska 2016. Komedia romantyczna. 1 godz. 37 min.

Zdradzona w dniu ślubu Kalina (Magdalena Lamparska) i porzucona przez chłopaka Fretka (Anna Dereszowska), rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać problemy z męską wiernością…

Godz. 18:15 • 2D • film polski
Brak uczestników

Maria Skłodowska-Curie

Belgia, Francja, Niemcy, Polska 2016. Biograficzny, Dramat. 1 godz. 40 min.

"Maria Skłodowska-Curie" to nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu naukowca, odkrywczyni dwóch pierwiastków ? polonu i radu, ale przede wszystkim portret niezwykłej kobiety, która dzięki swojej…

Godz. 20:00 • 2D • film polski
Brak uczestników
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-30 01:16
~kil
Polska dla polaków Hamburgery dla biedaków.
Newsy, komentarze
2017-03-30 01:07
~zawiedziony
A miało by tak pięknie.
Newsy, komentarze
2017-03-30 00:13
~m 4 ki
:Mieszkańcy cieszą się teraz zadbanym terenem wokół bloków: ha ha ha A czy pan redaktor widział teren przed klatką 1 ,bloku nr 4 ??? zaniedbany skalniak,jakies resztki trawy przy chodniku,troche zapomniany kawałek osiedla od czasu remontu chodników,administracja tylko co jakiś czas dosadza jakieś "krzaczki" i tyle.Może sami mamy sobie ten skalniak ogarniać i trawę zasiać ???
Newsy, komentarze
2017-03-30 00:03
~m 4 ki
Ale mandaty za złe parkowanie jak najbardziej są prawidłowe. Zamiast stawać pod samą klatką to ruszyć cztery litery i stanąć kawałek dalej. Jak się przejdzie jeden z drugim 100 czy 200 metrów to nic mu się nie stanie, tylko na zdrowie wyjdzie. Tak samo pod sklepami, np. carrefour. Stają jak najbliżej wejścia, żeby tylko nie musieć iść, najlepiej tam gdzie nie ma miejsca parkingowego. Czasem mnie to śmieszy jak ktoś na siłę szuka miejsca jak najbliżej i sumarycznie zajmuje mu to dużo więcej czasu niż stanąłby trochę dalej i się przeszedł. Podobna sytuacja jest z miejscami dla niepelnosprawnych , z calym szacunkiem dla tych osób -praktycznie każde to miejsce jest puste bo ...samochody stoją daleko w garażach, ale miejsce pod klatką musi czekać puste.
Newsy, komentarze
2017-03-29 23:48
~Arletta
bo sport to dno, w szczegolnosci ten kutnoski!!!!
Newsy, komentarze
2017-03-29 23:46
~mieszkaniec 4-ki
Zgadzam sie z "mieszkancem",ten parking pod 4 to porazka,kto chce to parkuje bo parking jest przy ul publicznej ,a czlowiek wroci z pracy to jezdzi i szuka gdzie wolne.Galezie nad samochodami nie poprzycinane,bo srodowisko itp,przeciez na zdrowie wyjdzie drzewom jak sie je troche przytnie co jakis czas i samochody nie beda taki obsr....ne przez ptaszki.Jeszcze slowo do "braci" posiadaczy czarnego mondeo mk3 kombi i zlotej hondy-mieszkacie w domku na rogu Olimpijskiej i Szymanowskiego to moze zacznijcie parkowac na wlasnym podwórku a nie blokujecie nasze miejsca pod blokiem,nie chce sie bramy otworzyc?
Newsy, komentarze
2017-03-29 23:31
~mieszkaniec
Sprzedają kilku zawodników i oddadzą te parę groszy po co od razu szarpac włodarzy przecież oni nie wini jak zwykle.Na zalewie też bym po patrzył bo tam tez parkingi bez przetargu dostali i tak są rozdawane pieniądze miasta dla następnego stowarzyszenia. A z parkingu dużą kasa mogła by w pływać na konto miasta panowie radni.
REKLAMA GOOGLE
2017-03-29 23:36
Koszulka ciążowa z motywem dzdziusia dziewczynki kupiona w sklepie dawanda.pl za cenę 71 zł moja cena to 25 zł rozm. L-XL jest śliczna mój kolor to róż pudrowy.
Kontakt:
663985391
2017-03-29 23:36
GABINET WETERYNARYJNY zaprasza rolników do współpracy.
Świadczymy usługi z zakresu:
>inseminacji bydła oraz loch
>badanie USG
>badanie laboratoryjne krwi
>badanie mleka wraz z określeniem antybiotykooporności
>korekcja racic
>dekornizacja
>odbieranie porodów
>chirurgia bydła
>doradztwo w zakresie rozrodu bydła
>pasze oraz koncentraty dla bydła,trzody, drobiu, zwierząt futerkowych oraz psów/kotów
>strzyżenie psów

Analizujemy stada pod względem chorób m.in. wirusowych, bakteryjnych powodujących ogromne problemy np.w rozrodzie zwierząt gospodarskich. Dlatego współpracujemy z Laboratorium Weterynaryjnym w Gietrzwałdzie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/7dni w tygodniu.

ZAPRASZAMY!!
Kontakt:
667525032
2017-03-29 23:19
Sprzedam owies pierwszy rok po centrali odmiana Kasztan
Kontakt:
721050231
2017-03-29 23:15
Sprzedam opryskiwacz 400litrow belka 12m
Kontakt:
721050231
2017-03-29 23:01
Tanio sprzedam niezawodny telefon Nokia 100, jakość połączeń bardzo dobdobrą, słychać głośno i wyraźnie, po naładowania wytrzymuje spokojnie 5 dni. W zestaw wchodzi tel i ładowarka. Cena 45 zł.. jest mały mankament.. brak szybki na zewnętrznym panelu.. nie przeszkadza to w użytkowaniu.. gdyby komuś jednak przeszkadzało. . Panel nowy kosztuje 10zł. .
Kontakt:
607780599
2017-03-29 22:44
Sprzedam garniturek kolor srebrny rozmiar 104 cena 35zl oraz mokasynki do tego buty rozm. 28 cena10zl male slady użytkowania
Kontakt:
603855844
2017-03-29 22:44
Sprzedam kurtke sportowa wiosenna firmy 5-10-15 czerwona rozmiar 110 CENA25zl
Kontakt:
603855844
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1